กปภ.สาขาขลุง ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำแม่ข่ายขลุง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำแม่ข่ายขลุง

กปภ.สาขาขลุง ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำแม่ข่ายขลุง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 พนักงานสายงานผลิต กปภ.สาขาขลุง ร่วมกันล้างถังตกตะกอนขนาด 40 ลบ.ม./ชม.และขนาด 100 ลบ.ม./ชม. โรงกรองน้ำแม่ข่ายขลุง เพื่อคุณภาพน้ำที่สะอาดและได้มาตรฐานสำหรับผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาขลุง 

เลื่อนขึ้นข้างบน