กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยประจำสำนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยประจำสำนักงาน

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยประจำสำนักงาน

          กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยประจำสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ณ บริเวณสำนักงาน

กปภ.สาขาอุบลราชธานี โดยมีนายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดอบรมในครั้งนี้


 

          โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลอุบลราชธานี มา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดไฟ ประเภทของไฟ ชนิดของถังดับเพลิง

และวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธี โดยมีการสาธิตวิธีการดับเพลิงด้วยถังเคมีแห้งเบื้องต้นและให้พนักงานได้ทดสอบปฏิบัติจริง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ

สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ โดย กปภ.สาขาอุบลราชธานี เน้นเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานของพนักงานเป็นสำคัญ อันนำไปสู่การทำงานและ

ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายต่อไป เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน