กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน

วันที่ 18 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ ดำเนินกิจกรรม โครงการเติมใจ ให้กัน ( มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ) พื้นที่บริเวณ ตลาด 100 เสา-ปากคลองเพ เทศบาลตำบลบ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้ออกพบปะสอบถามความพึงพอใจกับผู้ใช้น้ำประปา / รับฟังความคิดเห็น และตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน การประปาส่วนภูมิภาค และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน