กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)

กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)

              เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)  บริเวณพื้นที่หมู่ 10 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาที่ชำรุด, สำรวจความพึงพอใจ, ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ดูแลระบบประปาภายในบ้านด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน