กปภ.สาขาขลุง ส่งรถบรรทุกน้ำแจกน้ำประปาฟรี บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง ส่งรถบรรทุกน้ำแจกน้ำประปาฟรี บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


กปภ.สาขาขลุง ส่งรถบรรทุกน้ำแจกน้ำประปาฟรี บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

        เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง ได้นำรถบรรทุกน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค บรรทุกน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายน้ำประปาฟรีให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากท่อส่งน้ำอ่างหงษ์ - พลิ้ว ชำรุด ทำให้น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนในเขตพื้นที่พลิ้ว - แหลมสิงห์ ซึ่งเป็นพื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง พร้อมทั้งร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักคุณค่าและความสำคัญของน้ำ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด 

เลื่อนขึ้นข้างบน