การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประชุมการดำเนินการในปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประชุมการดำเนินการในปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประชุมการดำเนินการในปี 2562

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า โดยนายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ได้จัดประชุมร่วมกับ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

พร้อมทั้งชี้แนะและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รองรับกับการให้บริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการมารับบริการเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน