สาขาบ้านฉาง จัดกิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สาขาบ้านฉาง จัดกิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ

สาขาบ้านฉาง จัดกิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายบรรจง ศรีสุข ผู้จัดการ พร้อมด้วย นายพรรษวัชร์ กิมานันโท ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกสายงาน นำพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โดยรอบบริเวณสำนักงาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เลื่อนขึ้นข้างบน