สาขาบ้านฉาง จัด Big Cleaning Day ๑/๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สาขาบ้านฉาง จัด Big Cleaning Day ๑/๒๕๖๒

สาขาบ้านฉาง จัด Big Cleaning Day ๑/๒๕๖๒

      เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดย นายบรรจง ศรีสุข ผู้จัดการ พร้อมด้วยนายพรรษวัชร์ กิมานันโท ผู้ช่วยฯ และหัวหน้างานทุกสายงาน นำพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด เรียบร้อย สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานแต่ละสายงานด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน