กปภ.สาขาจันทบุรี สนับสนุน ของขวัญ ของรางวัล และ น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่หน่ายงานที่จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายในจังหวัดจันทบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี สนับสนุน ของขวัญ ของรางวัล และ น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่หน่ายงานที่จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายในจังหวัดจันทบุรี

กปภ.สาขาจันทบุรี สนับสนุน ของขวัญ ของรางวัล และ น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่หน่ายงานที่จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายในจังหวัดจันทบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี สนับสนุน ของขวัญ ของรางวัล และ น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่หน่ายงานที่จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายในจังหวัดจันทบุรี 
ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้ทำการสนับสนุน การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 
1. สนับสนุน รถจักรยาน ให้กับ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
2. สนับสนุน น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ให้กับ โรงเรียน มาบโอน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
3. สนับสนุน ของขวัญ/ตุ๊กตา ให้กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี 
4. สนับสนุน ของขวัญ/ตุ๊กตา ให้กับ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
5. สนับสนุน ของขวัญ/ตุ๊กตา ให้กับ โรงเรียนทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน