กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหน่วยงานราชการ ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหน่วยงานราชการ ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหน่วยงานราชการ ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และสื่อมวลชน  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

             นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี นางสุกัญญา งามวงศ์วาน ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้เข้าเยี่ยมหน่วยงานราชการ ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และสื่อมวลชน อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เรือนจำกลาง

จังหวัดอุบลราชธานี บริษัทเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และสวนสัตว์อุบลราชธานี

เพื่อมอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน เสริมภาพลักษณ์ที่ดี

ต่อองค์กรอีกด้วย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน