กปภ.สาขาขลุง สนับสนุนน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ และของขวัญกิจกรรมวันเด็ก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง สนับสนุนน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ และของขวัญกิจกรรมวันเด็ก

กปภ.สาขาขลุง สนับสนุนน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ และของขวัญกิจกรรมวันเด็ก

               

               ในวันที่ 9 มกราคม 2562 กปภ. สาขาขลุง นำโดย นางสาวเลิศลักษณ์ วิสุทธิแพทย์ เป็นตัวแทนมอบของขวัญและน้ำดื่ม สัญลักษณ์ กปภ. ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน