กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าพบท้องถิ่นจังหวัด เพื่อหารือแนวทางรับโอนกิจการน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าพบท้องถิ่นจังหวัด เพื่อหารือแนวทางรับโอนกิจการน้ำประปา

กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าพบท้องถิ่นจังหวัด เพื่อหารือแนวทางรับโอนกิจการน้ำประปา

         นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าพบนายชำนาญ ศรีพารา

ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางการรับโอนกิจการน้ำประปาหมู่บ้านให้เป็นผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

และความสามารถในการเข้าไปบริหารจัดการ และดูแลผู้ใช้น้ำในอนาคตได้ในระยะไม่เกิน 1 กิโลเมตร จากพื้นที่ปลายท่อ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน

ทั้งนี้ ได้พูดคุยหารือกันในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ในการรับโอนฯ ซึ่งการหารือเบื้องต้นเป็นไปในทิศทางที่ดี

และได้มอบของที่ระลึก สวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน เสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอีกด้วย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน