กปภ.สาขาเกาะคาร่วมงานวันรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเกาะคาร่วมงานวันรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


กปภ.สาขาเกาะคาร่วมงานวันรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. นายวรชาติ  สีหบัณฑ์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคาพร้อมด้วยหัวหน้างานทั้งสามสายงานและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2562  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่รวมใจคนไทยทั้งชาติ 

เลื่อนขึ้นข้างบน