ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวรชาติ สีหบัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา
ที่อยู่
273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน
ต.ศาลา
อ.เกาะคา
จ.ลำปาง
52130
โทรศัพท์
0-5428-1388
โทรสาร
0-5428-1388
Email
WorachatS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,120 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 288 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 132,206 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 124,706 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 102,326 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 01/10/2020 กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่12/63
2 30/09/2020 วันที่ 29 กันยายน 2563 ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน โดยพรพจน์ ฑีฆายุ พร้อมหัวหน้า พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม Morning talk และประชุมสายงาน ครั้งที่ 9/2563 ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันในการดำเนินงาน ของพนักงาน กปภ.สาขาลำพูน และรับทราบนโยบายการทำการต่าง ๆ จากผู้จัดการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการทำงาน
3 30/09/2020 กปภ.ข.6 ประชุมคณะกรรมการตรวจนับและผู้นำชี้สินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร และวัสดุคงคลัง ประจำปี 2563
4 30/09/2020 กปภ.ข.6 ประชุมซักซ้อมแผนการใช้งานจริง ระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) ผ่านระบบ Video Conference
5 30/09/2020 กปภ.ข.๑ และ สชป.๙ ประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่
6 30/09/2020 กปภ.เขต ๑ จัดบูธนิทรรศการประหยัดน้ำ ให้ความรู้เยาวชน
7 30/09/2020 การประปาส่วนภุมิภาคสาขาบางคล้า เข้าอบรมสัมมนาการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน/ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
8 30/09/2020 กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4ประจำปี 2563
9 30/09/2020 กปภ.สาขาสตึก เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากวันพระราชทานธงชาติไทย 2563
10 30/09/2020 กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำเดือนกันยายน 2563

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 01/10/2020 กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม._01/10/63
2 01/10/2020 กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแรงสูงชำรุด บริเวณโซนถังรัชดา_01/10/63
3 01/10/2020 กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณหน้าร้านตู่ส้มตำ_01/10/63
4 01/10/2020 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ หน้าร้านรักษาสัตว์_01/10/63
5 01/10/2020 กปภ.สาขาแม่สะเรียง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00 น. เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องค่าความขุ่นสูง_01/10/63
6 01/10/2020 กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านพลอยมณีแดง_01/10/63
7 01/10/2020 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 2 จุด)_1/10/2563
8 01/10/2020 กปภ.สาขาเกาะสมุยประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
9 01/10/2020 กปภ.สาขาสุรินทร์ ปอัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ (จำนวน 2 จุด)_30/09/63
10 01/10/2020 กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอย 9 บ้านหนุนใต้_01/10/63
เลื่อนขึ้นข้างบน