การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะชายหาดเจ้าหลาว พร้อมนำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. มาให้บริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะชายหาดเจ้าหลาว พร้อมนำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. มาให้บริการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี   จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะชายหาดเจ้าหลาว  พร้อมนำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. มาให้บริการ

มื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็บขยะที่มากับน้ำทะเล บริเวณหาดเจ้าหลาว นำโดย นางจิรวัลย์ เทียมมีเชาว์ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันเก็บขยะที่ลอยมากับน้ำทะเล บริเวณ หาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการทิ้งขยะภายในชุมชนเมืองไหลลงสู่แม่น้ำก่อนลงสู่ทะเล หรือ เกิดจากผู้มักง่ายทิ้งลงจากเรือ เช่น เรือประมง เรือโดยสาร เรือเดินสมุทร รวมทั้งขยะที่เกิดจากต่างประเทศและลอยเข้ามาในพื้นที่ ดังนั้น การเก็บขยะบริเวณชายหาด จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาให้คงความสวยงามตามธรรมชาติอยู่เสมอ รวมถึงกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน กปภ.สาขาจันทบุรี และเสริมสร้างการมีจิตอาสาให้รู้จัก อนุรักษ์ รักษา หวงแหน สิ่งแวดล้อมต่อไปอีกด้วย

พร้อมกันนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด มาบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน