กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ พูลรอด หัวหน้างานผลิต นำทีมพนักงานผลิตสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดำเนินการล้างถังตกตะกอนและคอนเว็น ขนาดกำลังการผลิต ๓๐๐ ลบ.ม./ชั่วโมง โดยมีแผนล้างทุก ๓ เดือน เพื่อสามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานโครงการจัดการน้ำสะอาด หรือ WSP (Water Safety Plan)

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน