กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมสายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมสายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมสายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม "โครงการประชุมสายงาน" ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการให้บริการลูกค้า พร้อมติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ครส. และ กปภ.ข.๑ และร่วมหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ กปภ. "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน