การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 19/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 19/2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 19/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 19/2562
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน โดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ได้มอบหมายให้ หัวหน้างาน และพนักงาน-ลูกจ้าง ในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 19/2562 ณ พื้นที่บริเวณ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ออกเยี่ยมเยือนผู้ใช้น้ำรายเดิม สอบถามปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา รับชำระเงินค่าน้ำประปา ได้ผู้ใช้น้ำรายใหม่ 18 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน