รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาแก้งคร้อ และ กปภ.สาขาภูเขียว จ.ชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาแก้งคร้อ และ กปภ.สาขาภูเขียว จ.ชัยภูมิ


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาแก้งคร้อ และ กปภ.สาขาภูเขียว จ.ชัยภูมิ

          วันนี้ (วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำดิบบึงนกโง่ และโรงกรองน้ำหน่วยบริการคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ พร้อมร่วมทำกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่) และปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ณ หน่วยบริการคอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ และในช่วงบ่าย ได้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย พบปะพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาแก้งคร้อ ให้การต้อนรับโดย นายศุภชัย มหาจันทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาแก้งคร้อ จากนั้น รองผู้ว่าการฯ และคณะ ได้เดินทางไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาภูเขียว พร้อมมอบนโยบาย ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับโดย นายอดิศร น้อยผาง ผู้จัดการ กปภ.สาขาภูเขียว ก่อนเดินทางกลับ

เลื่อนขึ้นข้างบน