รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น และแรงต่ำพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น และแรงต่ำพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น  และแรงต่ำพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

          วานนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับโดย นายสุนันท์ รักษาชัฎ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล พร้อมมอบนยาย คณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด จากนั้น ได้เดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมชมแพสูบน้ำแรงต่ำพนมไพร ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายสำรวย จันทะอ่อน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิให้การต้อนรับ และอธิบายถึงสภาพปัญหา พร้อมรับฟังแนวทางการชี้แนะในประเด็นต่างๆ จากคณะผู้บริหารที่ได้ลงพื้นที่ดังกล่าว   

เลื่อนขึ้นข้างบน