กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562


กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัฒนานคร ซึ่งมีการตรวจเลือด วัดความดัน ระบบปัสสาวะการขับถ่าย เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน อันจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน