การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ออกให้บริการประชาชนโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2562 ณ วัดทองนพคุณ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ออกให้บริการประชาชนโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2562 ณ วัดทองนพคุณ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ออกให้บริการประชาชนโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2562 ณ วัดทองนพคุณ

ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย  ตันฑุลวาณิช        ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกงพร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2562 ณ วัดทองนพคุณ หมู่ที่ 6  ตำบลท่าข้าม  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสนี้ กปภ.สาขาบางปะกง ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 360 ขวด พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำ  แจกคู่มือใช้บริการของ กปภ. แผ่นพับรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามของประชาชน ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ  สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน