กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 3/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 3/2562


กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 3/2562

       นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะ

 

ผู้ใช้น้ำ ตามกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)" ครั้งที่ 3/2562 เพื่อสอบถามความพึงพอใจ สำรวจแบบสอบถาม Relation พร้อมรับฟังปัญหา

 

ด้านต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ การให้บริการ มีการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ และระบายตะกอนหัวดับเพลิง อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการสื่อสารของ 

 

กปภ.สาขาอุบลราชธานี และมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และมุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์ กปภ. "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพ

 

และบริการที่เป็นเลิศ" ณ บริเวณชุมชนอยู่เย็น ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน