กปภ.สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรม สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ล้านนา Lanna Expo 2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าล้านนาเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรม สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ล้านนา Lanna Expo 2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าล้านนาเชียงใหม่


กปภ.สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรม สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ล้านนา Lanna Expo 2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าล้านนาเชียงใหม่

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กปภ.สาขาลำพูน นายนพดล ปั้นรัตน์ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรม สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ล้านนา Lanna Expo 2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าล้านนาเชียงใหม่ โซนข่วงผญาล้านนา โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด 

เลื่อนขึ้นข้างบน