กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) (วันนี้) วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ให้การต้อนรับ รปก.2 ลงพื้นที่ตรวจ สถานการณ์ภัยเเล้ง เเม่น้ำชี ณ สถานีผลิตน้ำท่าพระ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) (วันนี้) วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ให้การต้อนรับ รปก.2 ลงพื้นที่ตรวจ สถานการณ์ภัยเเล้ง เเม่น้ำชี ณ สถานีผลิตน้ำท่าพระ


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)  (วันนี้) วันที่ 9 สิงหาคม 2562   ให้การต้อนรับ รปก.2 ลงพื้นที่ตรวจ สถานการณ์ภัยเเล้ง เเม่น้ำชี ณ สถานีผลิตน้ำท่าพระ

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) (วันนี้) วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ให้การต้อนรับ รปก.2 ตรวจสถานีผลิตน้ำท่าพระ ........... นายสุเมธ เเว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนเเก่น (พ) พร้อมพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายมงคล วัลยเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เเละนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อม ผู้บริหาร การประปาส่วนภมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่ตรวจ สถานการณ์ ภัยเเล้ง เเม่น้ำชี ซึ่งเป็นเเหล่งน้ำดิบ ในการใช้ผลิตน้ำประปา มีปริมาณลดลง จากสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ณ สถานีผลิตน้ำท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนเเก่น ***น้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยอย่างประหยัด*** #งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน