กปภ.บ้านฉาง ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.บ้านฉาง ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


กปภ.บ้านฉาง ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      กปภ.สาขาบ้านฉาง ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 
...........................
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายพรรษวัชร์ กิมานันโท ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้เข้าร่วมกิจรรมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 88 รูป ณ บริเวณหน้าสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน