กปภ.บ้านฉางและ ปากน้ำประแสร์ ศึกษาดูงานกองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก 13 สิงหาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.บ้านฉางและ ปากน้ำประแสร์ ศึกษาดูงานกองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก 13 สิงหาคม 2562


กปภ.บ้านฉางและ ปากน้ำประแสร์ ศึกษาดูงานกองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก 13 สิงหาคม 2562

     กปภ.บ้านฉาง และ ปากน้ำประแสร์ ศึกษาดูงานกองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก 13 สิงหาคม 2562 

-------------------------------------------------------------- 
      เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง และ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ศึกษาดูงาน ณ กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก ทั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรร
ยายจาก นายภักดี คำแดง ผู้อำนวยการกองมาตรวัดน้ำและคณะ โดยได้กล่าวถึงกระบวนการซ่อมมาตรวัดน้ำ การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ระบบติดตามมาตร รวมไปถึงได้เยี่ยมชมโรงงานมาตรวัดน้ำ เรียนรู้กระบวนการผลิตมาตรวัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยจะมีการทดสอบความเที่ยงและรับรองมาตรฐานจากสำนักชั่งตวงวัด ก่อนนำมาใช้งาน

เลื่อนขึ้นข้างบน