รปก.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในกรณีประสบปัญหาภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในกรณีประสบปัญหาภัยแล้ง


รปก.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในกรณีประสบปัญหาภัยแล้ง

          วานนี้ (วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ และนายบุญเพิ่ม ฤทธิ์รุน ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน (ช่อง Nation TV) ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ซึ่งในปัจจุบันแหล่งน้ำดิบเริ่มมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลกระทบต่อการผลิตจ่ายน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคของผู้ใช้น้ำในวงกว้าง พร้อมได้ตอบคำถามสื่อในประเด็นต่างๆ และเผยแผนแนวทางแก้ไขปัญหาในสภาวะเร่งด่วน ตลอดจนแผนการป้องกันในระยะยาวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ จากนั้น ได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงกรองน้ำแม่ข่าย (หนองสังข์) ณ บริเวณภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ 

เลื่อนขึ้นข้างบน