กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในพีธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในพีธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562


กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในพีธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี  โดยนางสาว จงจิตร์  ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี เป็นผู้แทน มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางเข้ามาร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน