กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนางสาว จงจิตร์  ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางเข้ามาร่วมโครงการ โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เป็นกิจกรรมพัฒนาหน้าศาลหลักเมือง และถนนพัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน