กปภ.สาขาปากท่อ โดยนายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการประปา มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงาน เข้าร่วมทำบุญใส่บาตร และลงนามถวายพระพร ในพิธีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดเพชรบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากท่อ โดยนายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการประปา มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงาน เข้าร่วมทำบุญใส่บาตร และลงนามถวายพระพร ในพิธีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดเพชรบุรี


กปภ.สาขาปากท่อ โดยนายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการประปา มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงาน เข้าร่วมทำบุญใส่บาตร และลงนามถวายพระพร ในพิธีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 กปภ.สาขาปากท่อ โดยนายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการประปา มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงาน เข้าร่วมทำบุญใส่บาตร และลงนามถวายพระพร ในพิธีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดเพชรบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน