กปภ.สาขาปทุมธานีร่วมพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราชครบรอบ 120 ปีและพีธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานีร่วมพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราชครบรอบ 120 ปีและพีธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562


กปภ.สาขาปทุมธานีร่วมพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราชครบรอบ 120 ปีและพีธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราชครบรอบ 120 ปี และพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 โดยมีนายพินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี 

เลื่อนขึ้นข้างบน