กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดประชุมสายงานผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดประชุมสายงานผลิต


กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดประชุมสายงานผลิต

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดย นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคมพร้อมด้วย หัวหน้างาน และ พนักงานสายงานผลิต เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามงานหลังการรับตรวจตามโครงการ Water is life โดยท่านผู้จัดการ แจ้งขอให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทำงานด้วยความมุ่งมั่น มีวินัย ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง เน้นย้ำให้เรียนรู้การทำงานตามขั้นตอนโดยยึดผลสำเร็จของงาน และหาวิธีการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อองค์การ กปภ.ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน