กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันทีศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันทีศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันทีศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. เนื่องจากจะดำเนินการตัดประสานท่อใหม่ท่อ PE ขนาด ๒๒๕ มม. บริเวณซอยตรงข้าม อนามัยบ้านซ่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำไม่ไหลบริเวณ เส้นบ้านซ่องฝั่งขวาตั้งแต่ซอยหนองตาลอด-ซอยหนองปรือ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว จัดเตรียมสำรองน้ำให้เพียงพอ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จักจ่ายน้ำให้ตามปกติทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน