กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 480 ขวด ให้กับ โครงการชลประทานสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 480 ขวด ให้กับ โครงการชลประทานสระแก้ว


กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 480 ขวด ให้กับ โครงการชลประทานสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 นายกำธร ปันนะระศรี ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบน้ำบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับโครงการชลประทานสระแก้ว 

เลื่อนขึ้นข้างบน