ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒


ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อทำการตัดประสานท่อ S ขนาด ๓๐๐ มม. ในบริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหว้ดฉะเชิงเทรา จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว จัดเตรียมสำรองน้ำให้เพียงพอ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จักจ่ายน้ำให้ตามปกติทันที 

เลื่อนขึ้นข้างบน