กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมประชุมติดตามการถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้าน ต.หมอนนาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมประชุมติดตามการถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้าน ต.หมอนนาง


กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมประชุมติดตามการถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้าน ต.หมอนนาง


วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมทีมงาน กปภ.ข.1 เข้าประชุมร่วม กับ ทต.หมอนนาง นำโดย นายนพลิศ เสริมศักดิ์ศศิธร นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง เรื่องติดตามการถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้าน ของ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ให้ กปภ. 
เบื้องต้นจะเร่งดำเนินการถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้านที่มีความพร้อมก่อน 3 กลุ่ม มีผู้ใช้น้ำ รวมประมาณ 580 ราย ดังนี้
1.กลุ่ม ม.4 (ตลาดทุ่งเหียง) 
2.กลุ่มหลังวัดทุ่งเหียง ม.4 
3.กลุ่มบ้านหนองพร้าว ม.3
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำของ กปภ.อย่างทั่วถึง

เลื่อนขึ้นข้างบน