กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชาสัมพันธ์ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕%” ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชาสัมพันธ์ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕%” ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชาสัมพันธ์ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕%” ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นางภัทรอร ปานข่อยงาม
นักประชาสัมพันธ์ ๗ งานลูกค้าสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์รายการสดสนามข่าวชาวเมืองชล ทิพย์มณีเคเบิ้ลทีวี เรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ขยายเวลา "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕% ปี ๒๕๖๒" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขยายเวลา "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕% ปี ๒๕๖๒" เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริการของ กปภ. ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดถูกสุขอนามัยอย่างทั่วถึง โดยลดค่าติดตั้งประปา ๑๕% แบบชำระครั้งเดียว ประเภทที่อยู่อาศัย สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน ๑๐ เมตร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พื้นที่ให้บริการของ กปภ. ๒๓๔ สาขา ใน ๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ

 

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมโทร. PWA Contact Center 1662หรือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร. ๐๓๘-๒๒๒๔๖๑ ถึง ๕ ต่อ ๑๒๖

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน