การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

เนื่องในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในพื้นที่ชุมชนตลาดเพชรสุก เทศบาลตำบลลำทับ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยออกเยี่ยมเยียนพร้อมประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำระบบประปา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้น้ำประปา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ให้บริการ
 
♥️การประปาส่วนภูมิสาขาคลองท่อม เราบริการด้วยหัวใจ ♥️

เลื่อนขึ้นข้างบน