กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วม กับโครงการชลประทานชลบุรี ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอกเตรียมรับมือภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วม กับโครงการชลประทานชลบุรี ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอกเตรียมรับมือภัยแล้ง


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วม กับโครงการชลประทานชลบุรี ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอกเตรียมรับมือภัยแล้ง

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ พูลรอด หัวหน้างานผลิต ร่วมลงพื้นที่กับ โครงการชลประทานชลบุรี นำโดยนายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและอนุมัติตามคำร้องขอของ กปภ. เรื่อง การขอชักลอกร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยชากนอกและนำดินไปเสริมสันอ่างเก็บน้ำดังกล่าว โดยอนุญาตให้ดำเนินการได้ เพื่อเตรียมรองรับน้ำในช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางแก้ไขภัยแล้งของนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ ๓) ภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้ำหลัก ๕ แห่ง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน