กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐ


กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐ

วันที่ 12 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ เข้าร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำประแส และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐ ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว ลดผลกระทบภาวะโลกร้อนและสร้างทัศนียภาพให้สวยงามสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ดังคำขวัญ "ประแสร์เมืองน่าอยู่  น่าท่องเที่ยว"

เลื่อนขึ้นข้างบน