กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน กันยายน 2562 (พื้นที่ บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน กันยายน 2562 (พื้นที่ บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า)


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน กันยายน 2562 (พื้นที่ บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า)

กปภ.สาขาขอนแก่น(ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน กันยายน 2562 (พื้นที่ บ้านดอนบม .เมืองเก่า)                                           

..........

(วันนี้วันพฤหัสบดี ที่  12 กันยายน 2562 เวลา 9.00 นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น มอบหมายให้ หัวหน้างาน เเละพนักงานในสังกัดออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service และมิสเตอร์ประปา ให้บริการ                                         

  เคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปา                           

  ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้บริการ กปภ. / วิธีประหยัดน้ำ เเละ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระค่าน้ำประปา                                                                   

  แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ                                     

  โดยมีวัตุถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระค่าน้ำที่สำนักงาน , ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค   พื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านดอนบม.เมืองเก่า .เมือง .ขอนแก่น                                                       

    งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน