กปภ.สาขาหลังสวน ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการเร่งรัดติดตามหนี้ และ การตัดมาตร ประสานมาตร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหลังสวน ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการเร่งรัดติดตามหนี้ และ การตัดมาตร ประสานมาตร


กปภ.สาขาหลังสวน ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการเร่งรัดติดตามหนี้ และ การตัดมาตร ประสานมาตร

    วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 นางมลิวัลย์ สงรักษ์ หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการเร่งรัดติดตามหนี้ และ การตัดมาตร ประสานมาตร ให้เป็นไปตามคำสั่ง ที่ 463/2561 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และซักซ้อมการอ่านมาตร และจัดประเภทผู้ใช้น้ำกับบริษัทพร้อมวอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง ระหว่างบริษัทพร้อมวอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด กับ กปภ.ข.4 เลขที่สัญญา /132/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เลื่อนขึ้นข้างบน