กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ประจำเดือนกันยายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ประจำเดือนกันยายน 2562


กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ประจำเดือนกันยายน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา กปภ. สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณภายในโรงกรองน้ำวัดชัยสิทธาวาส และล้างถังตะกอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองน้ำประปา ตามแผนการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำปี 2562 ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน