ผจก.กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการฯ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผจก.กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการฯ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒


ผจก.กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการฯ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคม ชั้น ๒ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ได้กล่าวรายงานสถานการณ์น้ำดิบเมืองพัทยา และแผนบริหารจัดการน้ำประปาให้ที่ประชุมทราบ พร้อมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าอีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน