ซ่อมได้! ยางแบนเราก็ช่วยได้… (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ซ่อมได้! ยางแบนเราก็ช่วยได้…


ซ่อมได้!  ยางแบนเราก็ช่วยได้…

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ พนักงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เข้าให้ความช่วยเหลือลูกค้ารถยางรั่ว โดยช่วยเปลี่ยนยางอะไหล่แก่ลูกค้า ท่ามกลางหยาดฝนที่เริ่มโปรยปราย ณ บริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ)  ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก
 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน