กปภ.สาขาพัทยา (พ) หารือเรื่อง ปรับปรุงแผนรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หารือเรื่อง ปรับปรุงแผนรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


กปภ.สาขาพัทยา (พ) หารือเรื่อง ปรับปรุงแผนรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประชุมปรับปรุงแผนรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยาเป็นประธาน พร้อมด้วยนายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา หัวหน้างานบริการฯ ๑ หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเรื่องปรับปรุงแผนรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓วางแผนบริหารจัดการน้ำดิบ พร้อมติดตามความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์ สถานการณ์น้ำเมืองพัทยา พร้อมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าอย่างต่อเนื่อง

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน