ผอ.กปภ.ข.๑ หารือเรื่อง แผนรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาพัทยา (พ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.๑ หารือเรื่อง แผนรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาพัทยา (พ)


ผอ.กปภ.ข.๑ หารือเรื่อง แผนรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาพัทยา (พ)

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยนางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๑ ร่วมประชุมหารือกับ ผู้บริหาร กปภ.สาขาพัทยา (พ) เรื่อง แผนรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาพัทยา (พ) ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายนนทวัฒน์ วงศ์สุวานิช หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ นายชัยวัฒน์ พูลรอด หัวหน้างานผลิต นายศักดิ์ดา จันทร์กระจ่าง ว่าที่หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาขาพัทยา (พ) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแผนรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓การวางแผนบริหารจัดการน้ำดิบ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีผลิตน้ำให้มีความพร้อมในการผลิต – จ่ายน้ำประปาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน