กปภ.สาขาตราดจัดประชุมสายงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดจัดประชุมสายงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562


กปภ.สาขาตราดจัดประชุมสายงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด พร้อมด้วย หัวหน้างานทุกสายงาน จัดประชุมสายงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562เพื่อติดตามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และได้เน้นปรับปรุงการให้บริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ /การขายน้ำเพิ่ม รวมถึงการลดน้ำสูญเสีย ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาตราด  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน