ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายปราโมทย์ ฉันทะ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด
ที่อยู่
390 ม.3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง
ต.วังกระแจะ
อ.เมือง
จ.ตราด
23000
โทรศัพท์
039-520416
โทรสาร
039-511166
Email
PramotC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 21,325 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 27,840 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 558,018 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 513,228 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 406,369 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ต.ท่าพริก ต.เนินทราย ต.ตะกาง สถานีจ่ายน้ำท่าพริก 13.000 - ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 อ.เขาสมิง สถานีจ่ายน้ำเขาสมิง-แสนตุ้ง 9.180 คลองร่างหวาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 อ.บ่อไร่ สถานีจ่ายน้ำบ่อไร่ 7.556 อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านมะนาว ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทม.ตราด อ.เมืองฯ 2.520 คลองณรงค์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 เทศบาลตำบลเขาสมิง อ.เขาสมิง สถานีจ่ายน้ำเขาสมิง-แสนตุ้ง 1.540 คลองร่างหวาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ สถานีจ่ายน้ำบ้านน้ำเชี่ยว 1.260 คลองชลประทานหนองเสม็ด ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 เทศบาลตำบลแหลมงอบ อ.แหลมงอบ สถานีจ่ายน้ำบ้านน้ำเชี่ยว 1.200 รับน้ำจาก สถานีจ่ายน้ำบ้านน้ำเชี่ยว ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
8 อ.บ.ต.หนองโสน อ.เมืองฯ 0.000 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
9 บ้านอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองฯ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 36.256

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 11/01/2018 กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่มกปภ.แก่เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
2 10/01/2018 กปภ.สาขาตราดเข้าพบผู้ว่าราชการจ.ตราด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
3 27/12/2017 กปภ.สาขาตราดมอบของขวัญปีใหม่ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด
4 25/12/2017 กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่มกปภ.แก่เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
5 25/12/2017 กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2560
6 21/12/2017 กปภ.สาขาตราดหารือเรื่องมาตรการการปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพน้ำประปา
7 21/12/2017 กปภ.สาขาตราดมอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
8 06/12/2017 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
9 01/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด จัดกิจกรรม Morning talk ธันวาคม 2560
10 27/11/2017 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการก่อสร้างถนนและปรับลดความชันบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด
เลื่อนขึ้นข้างบน